Reklamacje

 1. Reklamację dotyczącą wad produktów można składać w ciągu dwóch lat od daty zakupu.
 2. VESTUS odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
 3. Aby reklamacja mogła być rozpatrzona przez VESTUS. Klient zobowiązany jest do wypełnieni „druku reklamacji” oraz o dostarczenie produktu wraz z drukiem i kopią potwierdzającą zakup reklamowanej rzeczy (może to być paragon, faktura, potwierdzenie przelewu, zamówienia)
 4. Reklamację z wszystkimi załącznikami opisanymi w punkcie 2 należy dostarczyć do VESTUS. Można to zrobić na dwa sposoby:
  a) Wysyłając reklamację na adres: PPH Jan Witowski, ul. Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz
  b) Dostarczając reklamację do jednego z Salonów. Firmowych VESTUS. Aktualna lista salonów znajduję się na stronie internetowej www.vestus.pl
 5. W ciągu 14 dni kalendarzowych VESTUS ma obowiązek ustosunkować się co do reklamacji oraz poinformować Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku reklamacji, które zostaną złożone poprzez wysłanie paczki kurierem, pierwszym dniem złożenia reklamacji jest data dostarczenia paczki przez kuriera.
 6. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz biorąc pod uwagę żądania Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub w sytuacji gdy produkt był już naprawiany lub wymieniany, VESTUS zwróci Klientowi należność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Reklamacji nie podlega

 1. Towar z wadami jawnymi, widocznymi, już w momencie sprzedaży jak również oznaczony jako II gatunek.
 2. Towar posiadający uszkodzenie mechaniczne powstałe w czasie użytkowania.
 3. Naturalne zużycie towaru.
 4. Komfort noszenia towaru.
 5. Zacieki, zabrudzenia, plamy.
 6. Zagniecenia tkaniny wynikające z naturalnego użytkowania towaru

          

Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy tj. terminu 14 dni, rozpoczyna się od daty doręczenia Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie – zrealizowanego Zamówienia

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować VESTUS  na adres: PPH Jan Witowski, ul. Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: sklep@vestus.pl tel. 661-123-624 (infolinia  działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16 :00) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów, należy zwrócić towar.

W razie złożenia przez Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w wymienionym wyżej terminie, zwracane są Państwu wszelkie należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji.

Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Zwrot produktów możesz dokonać w następujący sposób:

 1. Wypełnij formularz zwrotu
 2. Przygotuj  paczkę do wysyłki – Zapakuj towar wraz z wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu do pudełka i dobrze je zaklej.
 3. Przesyłkę opłaconą z góry odeślij na adres: PPH Jan Witowski ; ul. Słowacka 15;  33-300 Nowy Sącz
 4. Zwrot środków - w ciągu 14 dni od otrzymania pozytywnej decyzji o odstąpieniu od umowy otrzymasz zwrot środków.