Prawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy tj. terminu 14 dni, rozpoczyna się od daty doręczenia Państwu lub wskazanej przez Państwa osobie – zrealizowanego Zamówienia

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować VESTUS na adres: PPH Jan Witowski, ul. Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz , email: sklep@vestus.pl tel. 661-123-624

(infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16 :00) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną).

W terminie do 14 dni od dnia, w którym prześlą Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów i zamiarze zwrócenia zamówionych towarów, należy zwrócić towar.

W razie złożenia przez Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w wymienionym wyżej terminie, zwracane są Państwu wszelkie należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji.

ZWROT:  

Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić jakichkolwiek znamion użytkowania. Zwrot produktów możesz dokonać w następujący sposób:

Istnieją dwie możliwości zwrotu towaru:

Zwrot do Salonu firmowego VESTUS. Aktualna lista pod adresem:

https://vestus.pl/content/8-salony-wlasne

  1. Należy udać się do salony Firmowego VESTUS z towarem, który chcą Państwo zwrócić oraz z dowodem zakupu- resztę formalności załatwia sprzedawca
  2. Zwrot środków - w ciągu 14 dni od otrzymania pozytywnej decyzji o odstąpieniu od umowy otrzymasz zwrot środków.

Zwrot przesyłka kurierską:

  1. Wypełnij formularz zwrotu
  2. Przygotuj paczkę do wysyłki – Zapakuj towar wraz z wypełnionym formularzem oraz dowodem zakupu do pudełka i dobrze je zaklej.
  3. Przesyłkę opłaconą z góry odeślij na adres:

PPH Jan Witowski ; ul. Słowacka 15; 33-300 Nowy Sącz

  1. Zwrot środków - w ciągu 14 dni od otrzymania pozytywnej decyzji o odstąpieniu od umowy otrzymasz zwrot środków.