Facebook
Twitter

Regulamin

Regulamin konkursu „-100 zł na okrycia zimowe”

1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady akcji promocyjnej pod nazwą „- 100 zł na okrycia zimowe”.
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest firma PPH Jan Witowski z siedzibą przy ul. Słowackiej 15, 33-300 Nowy Sącz nr NIP 734-003-41-48
 3. Akcja promocyjna jest elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, których celem jest promocja marki VESTUS.
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest we wszystkich Sklepach firmowych Organizatora, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Lista Salonów firmowych jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.vestus.pl
 5. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 19.08.2019 r. i trwa do dnia 28 .11.2019 r.
 6. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia
 7. Akcji promocyjnej wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, jako Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, dokona zakupu w Salonie firmowym i spełni łącznie warunki określone w § 2 Regulaminu (zwana dalej „Uczestnikiem”).

2 Zasady Akcji Promocyjnej

 1. W czasie trwania Akcji promocyjnej, Uczestnik, który w Salonie firmowym zakupi w ramach jednej transakcji towar oferowany przez Organizatora do bieżącej sprzedaży, otrzymuje voucher w wysokości 100 zł na wybrane okrycia z kolekcji zima 2019/20120
 2. Voucher o którym mowa w punkcie 1 uprawnia go do rabatu, w wyskości 100 zł przy kolejnych zakupach na wybrane modele okryć z kolekcji zima 2019/2020
 3. Poniżej lista (kody) asortymentu na który  klient może otrzymać rabat:
 1. ZA0035
 2. ZA0065
 3. ZA0066
 4. ZA0093
 5. ZA0094
 6. ZA0095
 7. ZA0096
 8. ZA0128
 9. ZK0018
 10. ZK0050
 11. ZK0071
 12. ZK0080
 13. ZK0101
 14. ZK0109
 15. ZK0113
 16. ZK0126
 17. ZK0131
 18. ZL0084
 19. ZL0088
 20. ZL0100
 21. ZL0106
 22. ZL0107
 23. ZL0140
 24. ZM0117
 25. ZM0118
 26. ZM0119
 27. ZM0121
 28. ZM0122
 29. ZS0074
 30. ZS0097
 31. ZS0099
 32. ZS0123
 33. ZU0086
 1. Voucher nie może być wymieniony na gotówkę
 2. Maksymalna kwota rabatu na jeden asortyment to 100 zł. Oznacza to że klient,  który posiada więcej niż jeden Voucher przy zakupie asortymentu wymienionego w punkcie 3 może otrzymać maksymalnie 100 zł rabatu na jeden asortyment.
 3. Voucher może być wykorzystany w okresie od 19-08-2019 do 28-11-2019. Po tym okresie Vouchery tracą ważność i nie będą honorowane.

 

3 Postanowienia Końcowe

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, oraz inne obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a ponadto pod adresem siedziby Organizatora oraz w poszczególnych Salonach firmowych.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w Salonach firmowych oraz na stronie internetowej vestus.pl
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 19.08.2019