Facebook
Twitter

Klauzula Rekrutacja

KLAUZULA ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W REKRUTACJI INTERNETOWEJ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jan Witowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Jan Witowski z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Słowacka 15, 33-300 Nowy Sącz (NIP: 7340034148), dalej jako Administrator;
  • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora są następujące: info@vestus.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Pani/Pana dobrowolnej zgody;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż czas trwania procesu rekrutacji .W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych dane te będą przetwarzane w przedmiotowym celu przez okres 10 lat, a więc przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga formy pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy info@vestus.pl;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowania. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.